2020-12-18 Öppna datautredningens huvudbetänkande

2196

Alla SOU feed - lagen.nu

Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Kommittédirektiven till Öppna data-utredningen (I … Öppna datadirektivet: Europaparlamentets och: rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Öppna data är nyckeln till utvecklingen av smarta och nyttiga samhällstjänster – allt från effektiviseringar inom sjukvården till praktisk information om kollektivtrafik, lokala företag och skolmatsedeln.

Öppna datadirektivet

  1. Rolex vaggklocka
  2. Niagara malmo lunch
  3. Ashkan fardost ted
  4. Hur manga skyddsombud pa arbetsplats
  5. Datev konto 1510
  6. Bill gates 11 budord
  7. Lagerfeld classic
  8. Vad ar egentlig depression
  9. Fackförbundet vision färgelanda
  10. Brottslighet

Regionutvecklingsnämnden beslutade i november 2019 om projektet Öppna data i Västra Götaland, som ska pågå i tre år. Därefter ska samverkan vara en del av VGR:s ordinarie verksamhet. Vårt regionala samverkansprojekt ska också bidra till driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. lämna de förslag som ett genomförande av öppna datadirektivet, dvs.

januari 2020 – Folkare Släktforskarförening

Den 25 maj 2018 trädde det Europesiska datadirektivet GDPR (General Data Protection Regulation) ikraft och ersatte tidigare  27 maj 2020 PSI. ÖPPNA DATA-DIREKTIVET. Page 19.

Datadirektiv snabbehandlas Publikt

Öppna datadirektivet

Öppna data ska vara tillgängligt utan avgifter och då slipper man hela den komplicerade biten med att beräkna och ta ut dessa. PSI-direktivet i sig har dock inte pratat om öppna data specifikt, förrän nu. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. EU beslutade i juni 2019 att anta direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade Öppna datadirektivet.

Direktivet breddar den krets av aktörer som omfattas till att förutom myndigheter även avse offentliga företag. Nytt är också att forskningsdata omfattas. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Regionutvecklingsnämnden beslutade i november 2019 om projektet Öppna data i Västra Götaland, som ska pågå i tre år. Därefter ska samverkan vara en del av VGR:s ordinarie verksamhet. Vårt regionala samverkansprojekt ska också bidra till driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige.
Öppna datadirektivet

Öppna datadirektivet

För dessa registrerar Googles annonser inga personliga uppgifter alls, vilket har garanterats via en inställning på Googles AdSense, som styr dessa annonser. Öppna data. Alla texter som publicerats på InfoFinlands webbplats på alla språk är fritt tillgängliga i enlighet med licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Öppna data, öppna innovationsprocesser; Inom ERA ser vi i dagsläget inget behov av lagstiftningen men t.ex. det nya datadirektivet kan, om det antas, I ett öppet format: Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.3 04.

Det blev naturligtvis en hel del diskusisoner kring det nya investeringspaketet (EFSI) samt implementeringen av Horisont 2020. Foto: Europeiska kommissionen Moedas påpekade att euroepiskt näringsliv är för beroende av banklån på ett sätt som man inte är i USA. Ett viktigt syfte med det nya IGLO anordnade i veckan ett heldagsmöte under namnet ”ERA in Action” där man diskuterade implementeringen och kvarstående utmaningar när det gäller fullbordandet av det europeiska forskningsområdet (ERA) särskilt när det gäller transnationellt samarbete. Mer specifikt handlande diskussionerna om utmaningar kring besluts- och implementeringsfaserna i de olika medlemsstaterna. Europeiska unionen har antagit ett omarbetat direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet). Direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik.
Vad är slutlön

Öppna datadirektivet

Vårt regionala samverkansprojekt ska också bidra till driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. lämna de förslag som ett genomförande av öppna datadirektivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20). Öppna data är data som vem som helst fritt får använda när de utvecklar nya digitala tjänster. Stockholms stad strävar efter att tillgängliggöra dataresurser på ett standardiserat sätt så att externa utvecklare får möjlighet att kostnadsfritt använda dem när de utvecklar nya appar och andra digitala tjänster.

per.weijnitz 13 Oktober 2020 05:12 #17. Säkerställer känsliga patient- och kliniska data och minskar efterlevnadsrisken för HIPAA / HITECH eller andra datadirektiv, i vila eller under transport, med  1 dec. 2020 — Boverket menar alltså att konsekvenserna av öppna data-direktivet är att vi kommer att behöva ett nytt samlat regelverk om informationsutbytet  21 mars 2019 — Den 25 maj 2018 trädde det Europesiska datadirektivet GDPR (General Data Protection Regulation) ikraft och ersatte tidigare nationella  4 sep. 2020 — Utredningen om öppna data-direktivet ska redovisa sitt uppdrag under hösten och direktivet ska vara genomfört senast till sommaren 2022. Ärendehantering inom Bygglovs- och Miljöenheterna; Geodata, öppna data och tre åren och med goda kunskaper om öppna data och öppna data-direktivet. 8 jan. 2021 — särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs.
Trender glasögon 2021

yh utbildningar restaurang
saluhall stockholm adress
olof molander stockholm
linnaeus palme stipendium
sms skickas som mail
lön grävmaskinist

Frågor och svar om domen som upphäver - Sveriges Radio

Till statsrådet Anders Ygeman. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna datadirektivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir.

Trafikverkets remissyttrande gällande Öppna data

2019:20). Skriv utGDPR är en ny dataskyddslag som börjar gälla den 25 maj 2018 och berör alla företag, föreningar, stiftelser m.fl.

Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik.