Att leda vuxenutbildning - Linköpings universitet

3632

Viktig debatt om skolchefsrollen väntar i Almedalen Expertsvar

Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet. Se hela listan på umu.se Rektorsprogrammet är en generell befattningsutbildning för rektorer som syftar till att kvalificera kursdeltagarna till den befattningar som de redan har. Fortbildning för rektorer förutsätter detta kunnande. Rektorsprogrammet. Skoljuridik och myndighetsutövning 10hp; Styrning, organisering och kvalitet 10hp; Skolledarskap 10hp; Verksamhetsutvecklande professionshandledning; ANSÖKAN / Antagning; Frågor och svar; Ändrade förhållanden under din utbildning; Rektorsprogrammet - Lärplattform; Språkverkstaden; För dig med läsnedsättning; Efter Rektorsprogrammet Rektorsprogrammet 30 hp; Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola; Rektorsutbildning - för skolledare på kulturskola; Pedagogiskt ledarskap för rektorer, 7.5 hp; Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer, 7.5 hp; Pedagogiskt ledarskap för studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp; Samverkan för bästa skola Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP. Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027.

Skolverket rektorsprogrammet

  1. Vad ar egentlig depression
  2. Postnord eftersändning av post
  3. Olika socialpsykologiska teorier
  4. Adr lq label
  5. Vad ar egentlig depression

www.skolverket.se/rektorsprogrammet. 8. Vem bekostar utbildningen? Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet.

Skolledares upplevda effekter av den statliga - DiVA

rektorsprogrammet, styrs av förordningen om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Skolverket har till uppgift att uppställa de mål som ska gälla för utbildningen. 2. Rektorsprogrammet utgör därmed en del av den statliga styrningen Antagningen görs av skolverket och högskolor i samverkan.

Rektorers karriärvägar och kunskapsbas - almedalsveckan.info

Skolverket rektorsprogrammet

Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats. Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i förskola och skola, biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten. Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng. 2. Vilka får gå Rektorsprogrammet?

Växjö  Karlstads universitet kommer att fortsätta utbilda rektorer. Universitet har fått fortsatt förtroende av Skolverket, som upphandlar utbildningen vart  Det är lagstadgat enligt skollagen. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som, enligt Skolverket, stärker skolledares förmåga att  Skolverket; Matz Nilsson, förbundsordförande, Skolledarförbundet Ulrika Auno, Administrativ chef Rektorsprogrammet, Mittuniversitetet,  Rektorsprogrammet – ett nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för Skollagen ( 1985 : 1100 ) Skolverket och Lindgren , L ( red ) ( 1998 ) . Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson debatterar skolledarnas utsatta mellan de sex universitet i landet som har rektorsprogrammet. Under de senaste åren har Skolverket på regeringens uppdrag inlett en rad stödja kvalitetsutvecklingen i skolväsendet, t. ex. det statliga rektorsprogrammet,  Rektorsprogrammet (RP): Mittuniversitetet bedriver Rektorsprogrammet som uppdragsutbildning för Skolverket.
Diarieföra handlingar

Skolverket rektorsprogrammet

Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng. 2. Vilka får gå Rektorsprogrammet? Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende NYHET Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket om att ge Rektorsprogrammet 2021-2027. I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet. Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan också bidra till kunskapsspridning och fördjupade diskussioner bland övriga medarbetare på både lokal och central nivå. Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser.

Just nu är det sex lärosäten som har hand om utbildningen, hur många det blir kommande sexårsperiod är svårt att säga. Det blir i alla fall inte färre, tror Skolverket. Anmäl deltagare till Rektorsprogrammet! Läs mer. Läs gärna mer om Rektorsprogrammets upplägg i våra informationsfoldrar samt lyssna till olika röster om vårt Rektorsprogram nedan.
Kristianstad bygg & måleri ab

Skolverket rektorsprogrammet

08-527 332 00 · upplysningstjansten @skolverket.se. Mer kontaktuppgifter. Kontakta oss · Om  6 dagar sedan Skolverket Anmälan Rektorsprogrammet Guide 2021. Our Skolverket Anmälan Rektorsprogrammet bildereller visa Atirei O Pau Ao Gato. 28 aug 2018 Det reviderades 2015 (Skolverket, 2015).

Skoljuridik och myndighetsutövning 10hp; Styrning, organisering och kvalitet 10hp; Skolledarskap 10hp; Verksamhetsutvecklande professionshandledning; ANSÖKAN / Antagning; Frågor och svar; Ändrade förhållanden under din utbildning; Rektorsprogrammet - Lärplattform; Språkverkstaden; För dig med läsnedsättning; Efter Rektorsprogrammet Rektorsprogrammet 30 hp; Rektorsutbildning - för skolledare på folkhögskola; Rektorsutbildning - för skolledare på kulturskola; Pedagogiskt ledarskap för rektorer, 7.5 hp; Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer, 7.5 hp; Pedagogiskt ledarskap för studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp; Samverkan för bästa skola Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP. Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027. Linnéuniversitetet är ett av lärosätena.
Everysportforless coupon code

who internships reddit
när öppnar marknaden
saluhall stockholm adress
kläder till julfest
bcaa smakprov
råsslaskolan veckobrev

Rektorsprogrammet - en befattningsutbildning på akademisk

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. 2021-03-05 · Anmälningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021. För mer information från Skolverket och anmälan » Senast ändrad I sitt beslut markerar Skolverket som en styrka hur Mittuniversitetet integrerar praktik och teori på ett genomtänkt sätt i sitt Rektorsprogram. Detta både genom verksamhetsidé och i det praktiska genomförandet av programmet. Susanne Sahlin tillträder som ny utbildningschef för Rektorsprogrammet 1 juli 2020. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst- och vårtermin. Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021.

Anmälan Skolverket - Knap Well

Kopia på antagningsbeskedet skickas även till skolhuvudmannen.

Skolverket: rektorsprogrammet@skolverket.se Eva Broberg , kursansvarig, 072- 227 09 55 (innehållsfrågor) Petra Wall , fakultetsadministratör, 054-700 11 71 (anmälningsfrågor) Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Block 5 ‐ Fördjupningsarbete Kursomgång 3 Ola Nilsson Hur jag kan utvecklas som skol‐ ledare?